PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU
»NAJBOLJ SLOVENSKA SLOVENSKA ZASTAVA«


1. Organizator nagradnega natečaja

Organizator nagradnega natečaja »NAJBOLJ SLOVENSKA SLOVENSKA ZASTAVA« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Izvajalec nagradnega natečaja je LUNA TBWA d.o.o., Koprska ulica 106a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradnem natečaju, prejme organizator nagradnega natečaja.

2. Pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, stare nad 25 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je, da sodelujoči v spletni obrazec vpiše svoje osebne podatke ter na spletni strani odda video posnetek ali fotografijo, kako počne nekaj tradicionalno slovenskega. Sodelujoči ne sme sodelovati v nagradnem natečaju s prispevkom, ki je po vsebini žaljiv; ali bi njegova vsebina lahko škodovala časti ali dobremu imenu neke osebe; ali vsebuje informacije iz osebnega ali družinskega življenja kakšne prepoznavne osebe, ki lahko škodujejo njenemu dobremu imenu; ali na kakršen koli drug način nedopustno posega v zasebnost, osebnostne pravice ali druge pravice neke osebe; spodbuja k ravnanju, ki predstavlja prekršek ali kaznivo dejanje ali vsebuje opis, ki kaže na takšno ravnanje; ali je iz drugih razlogov neprimeren; ali je očitno, da sodelujoči nima ustreznih avtorskih pravic na prispevku. Prispevki, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, bodo izločeni iz sodelovanja v nagradnem natečaju.

Sodelujoči je dolžan pred oddajo prispevka za namen tega nagradnega natečaja pridobiti pisno soglasje za posredovanje osebnih podatkov ali prispevka organizatorju od vseh oseb, na katere se osebni podatki nanašajo ali ki so na fotografiji ali v video posnetku prepoznavne na način, da jih je mogoče identificirati. Sodelujoči, katerega prispevek vsebuje fotografijo ali video posnetek, ki je mlajša od 18 let ali ni popolnoma poslovno sposobna in jo je moč identificirati, je dolžan pridobiti pisno soglasje za objavo s strani staršev ali zakonitih zastopnikov takšne osebe. Sodelujoči je dolžan hraniti pisna soglasja vsaj 5 let od zaključka nagradne igre in jih na poziv organizatorja predložiti.

Udeleženci nagradnega natečaja ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

3. Avtorske pravice

Sodelujoči z oddajo prispevka jamči organizatorju, da je sam avtor prispevka ali da so bile avtorske pravice nanj veljavno prenesene v obsegu in za namene, za katere jih posreduje organizatorju.

Sodelujoči z oddajo svojega prispevka prenaša svoje materialne avtorske pravice na prispevku na organizatorja za namene in v obsegu, ki so določeni v teh splošnih pogojih in za uporabo na območju Republike Slovenije. Sodelujoči ostane imetnik vseh avtorskih pravic na prispevku in jih sme prosto izvrševati. Razen zahtevka za nagrado po teh splošnih pogojih, če je do njega upravičen, sodelujoči do organizatorja nima nobenih drugih zahtevkov.

4. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj poteka od vključno 15. 2. 2023 do vključno 22. 3. 2023.

5. Namen nagradnega natečaja

Namen nagradnega natečaja je promocija izdelkov Pivovarne Laško Union d.o.o.

6. Potek nagradnega natečaja in določitev zmagovalcev

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe na naslednji način:

Nagradni natečaj bo potekal na spletni strani zastave.lasko.eu. Sodelujoči se bodo nagradnega natečaja udeležili tako, da bodo na spletni strani izpolnili prijavni obrazec med 15. 2. 2023 in vključno 22. 3. 2023 (do 23:59).

Posebna tričlanska komisija v sestavi predstavnikov organizatorja in izvajalca bo na osnovi poslanega video posnetka ali fotografije, izbrala dobitnike 1824 zastav in zmagovalca, ki bo prejel najbolj slovensko slovensko zastavo s posebnim certifikatom. Izbrani kandidati bodo o prejemu zastav obveščeni preko e-pošte, ki so je navedli v prijavnem obrazcu.

Izbiranje, obveščanje nagrajencev in pošiljanje zastav bo potekalo tedensko in sicer v petih fazah:

 1. faza: od 15. 2. do 22. 2. 2023 izbor dobitnikov 365 slovenskih zastav;
 2. faza: od 22. 2. do 1. 3. 2023 izbor dobitnikov 365 slovenskih zastav;
 3. faza: od 1. 3. do 8. 3. 2023 izbor dobitnikov 365 slovenskih zastav;
 4. faza: od 8. 3. do 15. 3. 2023 izbor dobitnikov 365 slovenskih zastav;
 5. faza: od 15. 3. do 22. 3. 2023 izbor dobitnikov 364 slovenskih zastav in dobitnika ene najbolj slovesnke slovenske zastave s posebnim certifikatom.

Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradnega natečaja. S sodelovanjem v nagradnem natečaju se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju.

Organizator ni dolžan obveščati kandidatov, ki niso bili izbrani.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradnega natečaja ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani zastave.lasko.eu.

7. Nagrada

1824 nagrajencev nagradnega natečaja bo prejelo vsak svojo slovensko zastavo, en zmagovalec pa bo prejel najbolj slovesnko slovensko zastavo s posebnim certifikatom. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

Maloprodajna vrednost nagrade ni večja od 42 EUR. Skladno s 3. odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini, se dohodnine od nagrade ne odvede. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik sodeloval v nasprotju s pravili nagradnega natečaja.

8. Potek natečaja

Izbor bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov organizatorja in izvajalca nagradnega natečaja, na osnovi subjektivnih mnenj.

V primeru, da med člani komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloči z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

9. Prevzem nagrade

Nagrajenec je udeleženec natečaja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima v času trajanja nagradnega natečaja minimalno 25 let
 • je v času trajanja nagradnega natečaja pravilno sodeloval na opisan način v točki 4;
 • je bil izbran v skladu s temi pravili.
Organizator nagradnega natečaja ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih tega nagradnega natečaja.

10. Odgovornosti in pravice

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju.

11. Končne določbe

Pravila tega nagradnega natečaja so na voljo na spletni strani zastave.lasko.eu. Sodelujoči v nagradnem natečaju so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Laško Pivo oz. spletni strani zastave.lasko.eu.

Pravila in pogoji sodelovanja v tem nagradnem natečaju veljajo od 15. 2. 2023 dalje in so v času nagradnega natečaja objavljeni na spletni strani zastave.lasko.eu.

Objavljeno: 15. 2. 2023


Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Sprejmi in nadaljuj